Z čoho je plameň vyrobený?

Anonim

Plameň je svetelná zmes vysokoteplotných plynov pochádzajúcich zo spaľovania tuhých, kvapalných alebo plynných látok. Svetlo je spôsobené javmi elektrónovej excitácie, tj vonkajšími časticami atómov, ktoré absorbujú energiu vo forme tepla a premieňajú ju na svetelnú energiu. Častice tuhých látok, ktoré sa v plameni suspendujú, vytvárajú difrakčné body svetla a tento jav zosilňujú. V plameni je vonkajšia oblasť, ktorá nie je príliš svetlá a veľmi horúca, kde dochádza k úplnému spáleniu, veľmi svetlá medziprodukt s neúplným spaľovaním a vnútorná oblasť, kde nedochádza k spaľovaniu, ale doprava plynu. Zmes, ktorá tvorí plameň, pozostáva väčšinou z veľmi reaktívnych látok, voľných radikálov. Pozdĺžny tvar plameňa je spôsobený tendenciou horúcich plynov stúpať nahor. Keď sa vzdialia od bodu spaľovania, ochladzujú sa a plamene sa stenčujú.

Pozrite si aj vysvetlenie videa vhodné aj pre 11-ročné dieťa